Parkování Kroměříž

S parkování v centrech měst je vždy větší, či menší problém. Pokud cestujete do Kroměříže nebo jste místní, máte možnost využít pohodlné parkování v centru města. Parkování Kroměříž nabízí hodinové i rezidenční parkování. Parkovací dům Kroměříž má dva nezávislé vjezdy. Vjezd CENTRUM mezi Domem kultury a Komerční bankou a Vjezd OSKOL, uličkou mezi Octárnou a Českou pojišťovnou. Pohodlný způsob parkování v Kroměříži.

VJZED CENTRUM

VJZED OSKOL

Tovačovského 3250/22A
767 01 Kroměříž

+420 777 883 580
recepce@sportparada.cz
www.parkovanikromeriz.cz

VE SLUŽBÁCH GOOGLE

Vyhledávání GoogleProhlídkaProfil Google+Mapy Google

TECHNICKÁ DATA PROHLÍDKY:

Počet propojených panoramat: 13

Počet pater (Multi Floor): 2

Celkový počet fotografií: 156

nafotim360.cz ©2018